חליפות חתן פמיניסטיות

כמה מילים חליפות חתן פמיניסטיות

לטובת הפמיניסטים והפמיניסטיות שבינינו, מן הראוי לחשוב על אופנה של חליפות חתן, שיש בהן בכדי לשנות את מסורות העבר שהשתרשו מבלי משים באורחותינו. תהיה זאת הנחתי, שנשים רבות, לצד אנשים רבים, גברים לצד נשים, כבר שבעו מאפליית הנשים המתמשכת. החל בתנ"ך, ספר הספרים, קודש הקודשים – דרך אפליית הנשים שאפיינה כל חברה אירופאית עד לא מזמן, וכלה במדינת ישראל של היום, שבה הדרת נשים היא איננה תופעה חריגה לחלוטין, שבה הצבא שולט במדינה, והגברים שולטים בצבא. האם יש לנו מה לעשות בנידון? בהחלט כן.

מעוז השמרנים

מוסד הנישואין הוא אחד המוסדות השמרניים ביותר הקיימים עדיין במדינת ישראל. אין ספק שהוא תובע רפורמה כוללת וחדשה, שתפסיק את אפליית הנשים שלא נעלמה מעולמנו, לא מארצנו, וגם לא מחתונתנו, אם מי שמחתן אותנו הוא הרב. תהיה זאת נקודת המוצא שלי – שבקרב הגברים, כמו גם בקרב הנשים, יש רבים שהיו רוצים ורוצות לראות את האישה והגבר עומדים כשווים. לכן, הצעה מפתה עשויה להיות, חליפות חתן פמיניסטיות. כיצד יוצרים חליפות חתן בדגמים פמיניסטיים, עבור אלה שנכונים לחיות ולהחיות את הפמיניזם? ישנן אפשרויות לא מועטות, שרובן מגלמות גם הזדמנות חדשה ומרעננת, לשנות את דפוסי הלבוש השמרניים והמיותרים שמדכאים את עולם האופנה של חתנים בימינו. אם כך, התביעות שלנו מחליפות החתן, הן שתיים: שתהיינה בעלות מסר פמיניסטי, ושתהיינה יפות.

הצעות צנועות לחליפת חתן

הייתי מציע כאן בעצמי, מתוך ענווה רבה, מודל פמיניסטי לחליפות חתן. עם זאת, עלי לציין שאינני בקיא ברזי העיצוב, ועל כן, כל דגם שאציע יהיה חלקי, שיופיו – אפילו יופיו בתיאוריה ולא במעש – מוטל בספק. הנה כי כן, מטרתי היא חדשנית לא במובן האפנתי שבה – אדרבא, האופנה הזו התקיימה עוד לפני בואי אל העולם הזה – אלא במובן זה שלובש אותה. אינני יכול להציע דגם לבוש פמיניסטי שיהיה יפה עבור חליפות חתן 2015, אלא שאני מתכבד להציע, בזהירות, שגם החתן ילבש שמלת כלה. אין ספק שזה יהיה יפה יותר – וזה בהחלט פמיניסטי, וגם לא צריך להמציא את זה.